Een familie van 5800 vrijwilligers in elke uithoek van het land

Vrijwilligers met een groot hart. Mensen die met volle overgave hun tijd spenderen aan andere mensen in armoede. Met één doel: hen een waardig leven teruggeven.

Over ons

Vincent de Paul Belgium, dat is de nationale koepel van de Vincentiusverenigingen in België.

Wij zijn een sociale organisatie van vrijwilligers die zich inzet voor een beter leven voor mensen in moeilijkheden, ongeacht hun afkomst, geloof en ongeacht de oorzaak van hun tegenslag.

Onze vrijwilligers doen er alles aan om de situatie van die mensen structureel te verbeteren, met de bedoeling ze terug een volwaardige plaats te geven in de maatschappij.

Persoonlijke en directe hulp is voor ons een erezaak.

De mensen achter Vincent de Paul Belgium, dat zijn bovenal ervaringsdeskundigen van het terrein, niet van de vergaderzalen.

Ervaring in luisteren en helpen met de handen uit de mouwen. Wij kijken niet neer op primaire materiële hulp, maar durven tegelijk verder gaan dan dat!

In België zijn wij met meer dan 300 plaatselijke antennes aanwezig op het terrein: in het hart van de moderne samenleving. Eén samenleving van schenkers, vrijwilligers en behoeftigen.

De Belgische tak maakt deel uit van de Société Internationale de Saint-Vincent-de-Paul, aanwezig in 150 landen en inspireert zich op het werk van Vincent de Paul (1581-1160), de voorloper van de solidaire actie.

Dankzij een efficiënte en sobere kostenstructuur kunnen wij bijna integraal giften en legaten transformeren in projecten met positieve maatschappelijke impact.

Ontdek alles over ons op www.vincentdepaul.be

Over ons initiatief Crowdgiving.be

Aan de basis bestaat onze werking uit een federatie van 300 aangesloten verenigingen die sterk lokaal verankerd zijn en lokaal rekenen op sympathisanten en fondsenwerving.

Welnu crowdgiving is uiteindelijk een vorm van participatief schenken waarmee we een groot aantal mensen samenbrengen.

Enerzijds zijn er de initiatiefnemers van sociale projecten op zoek naar financiële steun. Anderzijds zijn er de sympathisanten die sociale projecten zoeken om mee te helpen financieren.

Vincent de Paul Belgium ziet zich als sponsor voor het bijeenbrengen van beide partijen en maakt zo de ideeën levensvatbaar.

Crowdgiving.be is dus een digitale etalage.

Crowdgiving.be is dus een digitale etalage. Het laat toe om in een oogopslag een beeld te hebben van al onze plaatselijke projecten en acties die in België lopen en nog op zoek zijn naar een financieel duwtje in de rug. Rond één enkel project bouwen wij dus maximaal aan een bevoorrechte relatie tussen de initiatiefnemer, de sympathisant en de eindgebruiker. Rond één enkel project bouwen wij dus maximaal aan een bevoorrechte relatie tussen de initiatiefnemer, de sympathisant en de eindgebruiker.